A jelen Adatvédelmi nyilatkozat arról tájékoztat, hogy a Danubetruck Magyarország KFT. („mi” vagy „Vállalat”) hogyan kezeli a honlapján keresztül rendelkezésére bocsátott és általa gyűjtött személyes adatokat („adatok”) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Fontos számunkra ügyfeleink magánéletének védelme és tiszteletben tartása.

1. AZ ADATSZERZÉS MÓDJA

Adatgyűjtést, -kezelést és -tárolást az alábbi adatokkal kapcsolatban végzünk:

Ezeket az adatokat alapesetben Ön bocsátja a rendelkezésünkre, viszont adatgyűjtésre kivételes esetben harmadik félen vagy nyilvános adatbázisokon keresztül is sor kerülhet. A harmadik féltől származó adatok védelmét az ebben a nyilatkozatban ismertetett módon végezzük.

2. AZ ADATHASZNÁLAT MÓDJA

Az összegyűjtött adatok kezelése a következő célokból történhet:

Az adatok összegyűjtése és kezelése a szerződés, valamint az (i), (ii) pontok szerinti kezeléshez fűződő kifejezett és jogos érdekünk alapján, illetve – az Ön kifejezett hozzájárulása esetén – a (iii), (iv) pontok alatt ismertetett marketing célokból történik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatok kezelése elektronikus úton (informatikai rendszerek segítségével) vagy kézzel (papírformátumban) történik. Az adatok kezelése és tárolása az adatok teljes életciklusára kiterjed, az adatok biztonságáról és a titoktartásról a méltányossági, jogszerűségi és átláthatósági elveknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően gondoskodunk.

3. KÖVETKEZMÉNYEK AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSA ESETÉN

Az adatszolgáltatás nem kötelező. A termékek vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, kötelezően igényelt adatok közlésének elmulasztása esetén előfordulhat, hogy nem tudjuk vagy nem megfelelően tudjuk biztosítani az igényelt szolgáltatást vagy terméket. Ugyanakkor ha nem közli az opcionálisan igényelt adatokat, akkor is mindenképpen hozzáférhet a szolgáltatásokhoz, és hozzájuthat a termékekhez.

4. AZ ADATOK MEGOSZTÁSA

A tárgyi eszközök piacán vezető szerepet betöltő CNH Industrial Group tagjaként előfordulhat, hogy az adatokat továbbítjuk a CNH Industrial Group leányvállalatainak és kapcsolt vállalatainak, valamint megbízható külső feleknek, szolgáltatóknak, hivatalos kereskedőknek, forgalmazóknak és üzleti partnereknek, akikre – függetlenül attól, hogy az Európai Unión belül vagy kívül rendelkeznek székhellyel – különleges szerződéses kötelezettségek vonatkoznak, és akik az adatokat csak a fent felsorolt célokból használhatják fel.

Az adatok harmadik féllel való megosztására az alábbi okokból kerülhet sor: jogi előírásoknak való megfelelés, saját biztonságunk, illetve a CNH Industrial Group biztonságának biztosítása, saját jogaink és tulajdonunk, illetve a CNH Industrial Group jogainak és tulajdonának védelme, hatósági rendeleteknek való megfelelés vagy a bíróság előtti jogaink gyakorlása.

5. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A fentebb ismertetett adatkezelési tevékenység érdekében előfordulhat, hogy az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbítjuk, ami magában foglalja a megbízásunkból eljáró vállalatok által kezelt digitális vagy fizikai adatbázisokban való adattárolást is. Az adatbázisok és az adatok kezelése kizárólag a kezelés céljainak elérésével összhangban és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően történhet.

Amennyiben az adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk, a Vállalat minden megfelelő szerződéses intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok megfelelő védelmét, ideértve többek között az EU Bizottság által elfogadott, a személyes adatok EGT-n kívüli továbbítására vonatkozó általános adatvédelmi előírásokon alapuló megállapodásokat.

1.

6. AZ ADATOK TÁROLÁSA

Az adatokat a szükséges ideig a vonatkozó törvényi és szerződéses követelményekkel összhangban rendszereinkben és irattárainkban tároljuk az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített célok elérése érdekében.

Ha az adatokra már nincs szükség adatkezelési célból, az adatokat töröljük vagy olyan formában megőrizzük, amely nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, kivéve ha az adatok birtoklására a törvény kötelez vagy engedélyt ad. Az adatokat a szükségesnél hosszabb ideig is tárolhatjuk a termékek és a szolgáltatások nyújtásával vagy az adatok kezelésével kapcsolatos esetleges felelősségre vonatkozó érdekeink védelme érdekében.

A marketing célból kezelt adatokat a fent említett elvekkel és az illetékes adatvédelmi hatóságok által kiadott vonatkozó irányelveknek megfelelően mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását.

1.

7. ADATKEZELŐ

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretében gyűjtött, kezelt és tárolt adatokat a 1117 Budapest Hunyadi János út 6. alatti székhelyű Danubetruck Magyarország KFT.kezeli.

8. AZ ÖN ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

Ön a vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően többek között az alábbi jogokat gyakorolhatja:

A fent említett jogainak gyakorlásához a következőképpen tudja felvenni velünk a kapcsolatot:

Ha valamilyen kérelemmel fordul hozzánk, akkor előfordulhat, hogy további személyes adatokat kell kérnünk Öntől, hogy ellenőrizzük a személyazonosságát, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel. Ezeket az információkat a többi, már birtokunkban lévő adatokkal együtt kezeljük, hogy – a vonatkozó törvényeknek megfelelően – teljesítsük a kérelmet. Szükség esetén előfordulhat, hogy a kérelem teljesítésének érdekében bizonyos információkat a CNH Industrial Groupon belüli vagy kívüli, az Ön adatait kezelő vállalatoknak kell továbbítanunk. Az adatkezelést a kérelem elbírálásához és feldolgozásához szükséges ideig végezzük, majd az adatokat a kérelem megfelelő és időben történő feldolgozásának igazolásához szükséges ideig archiváljuk.

9. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissített változata 2018 májusában jelent meg. Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk vagy frissítsük az Adatvédelmi nyilatkozatot a jogi követelmények vagy az adatkezelési tevékenységünk változásaival összhangban. A frissítéseket a honlapunkon tesszük közzé, a módosítások a közzététel időpontjától érvényesek. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megtudja, hogyan védjük az adatait.

Feliratkozás a hírlevélre

Kérjük, válaszoljon az összes következő kijelentésre

Elolvastam az Adatvédelmi nyilatkozatot, és hozzájárulok a lent ismertetett célokhoz és folyamatokhoz:

MARKETING TEVÉKENYSÉG - A IVECO S.p.A. által történő adatkezelés papírformátumban, automatizált vagy elektronikus formában, ideértve a postai levélküldést, e-mailt, telefont (pl. automatizált telefonhívás, SMS, MMS, fax) és bármely más módot (pl. honlap, mobilalkalmazások) marketing célú megkeresések és hírlevelek küldése, termékek és szolgáltatások reklámozása céljából, l. az Adatvédelmi nyilatkozat 2 (iii) pontját:

HARMADIK FÉL ÁLTALI MARKETING - Az adataim továbbítása a IVECO S.p.A. (CNH Industrial Group) leányvállalatai és kapcsolt vállalatai, valamint a hivatalos kereskedők részére, valamint az adatok általuk történő terjesztése és kezelése marketing célú megkeresések, termékeik és szolgáltatásaik reklámozása, valamint piackutatás céljából, l. az Adatvédelmi nyilatkozat 2 (iv) pontját: